blue-SKY

blueSKY

blueSKY به طور ایده آل برای قرار دادن همسطح  استخوان و استفاده در برجستگی تقویت شده ،مناسب است و شرایط بهینه را برای حفظ سطح بالایی از ارتفاع استخوان پس از کاشت ایمپلنت ایجاد می کند. علاوه بر این، به دلیل پایداری اولیه عالی، ایمپلنت‌های blueSKY پیش‌شرط مناسبی را برای ترمیم‌های فوری آسان و ایمن با استفاده از SKY fast فراهم می‌کنند.

طراحی سطح

سطح سند بلاست شده

سطح اچ شده


سطح ماشین کاری شده

سطح بلاست شده شرایط را برای چسبندگی استئوبلاست ها و یک پارچگی سریع استخوان فراهم میکند .


بخش اچ شده شرایط استخوان ها و بافت نرم را برای سازگاری فراهم میکند .ریز شیارهای افقی از اتصال بافت همبند پشتیبانی می کنند

The implant

موقعیت ایمپلنت 

ایزوکرستال / ترانس لثه ای

 

قطر

4.0 mm | 4.5 mm | 5.5 mm

کاربرد

ایمپلنت جهانی

مواد

TitanGrade 4, KV

SKY PROTHETICS