برای سال های متمادی ،ایمپلنت SKY با ارائه ایمپلنت های باریک و زاویه دار پیشتاز در کاهش مقدار جراحی با هدف استفاده بهینه از استخوان موجود و جلوگیری از بازسازی های وسیع بوده است .

شرکت بردنت با استفاده از COPA سری SKY که یک فیکسچر بسیار کوتاه است جایگزینی فوق العاده برای ترمیم دندان بیمارانی که دارای فک های پهن و صاف هستند را پیشنهاد میدهد.

COPA SKY:  

تمام خواص اصلی سیستم ایمپلنت SKY را دارا می باشد. در این فیکسچر تنها المان ها و پارامترهایی تغییر کرده است که تغییر آنها جهت فشرده سازی ساختار (کوچک کردن ابعاد )ضرورت داشته است .

 

 

طراحی سطح

سطح بلاست شده

سطح اچ شدهسطح ماشین کاری شده

سطح بلاست شده شرایط را برای چسبندگی استئوبلاست ها و یک پارچگی سریع استخوان فراهم میکند .بخش اچ شده شرایط استخوان ها و بافت نرم را برای سازگاری فراهم میکند .
ریز شیارهای افقی از اتصال بافت همبند پشتیبانی می کنند

The implant

موقعیت ایمپلنت 

ایزوکرستال

 

قطر

4.0 mm | 4.5 mm | 5 mm

کاربرد

ایمپلنت کوتاه برای
مرمت دیرهنگام

مواد

TitanGrade 4, KV

 

المان های پروتزی سیستم ایمپلنت SKY

 COPA SKY elegance

COPA SKY uni.fit CAD

COPA SKY uni.cone abutment

طراحی ایمپلنت و خواص شیار برای افزایش پایداری اولی

 

خواص تجربه شده سیستم COPA SKY 

  •  تمامی قطر ها دارای یک پلتفرم می باشند .
  • استفاده از تورکس جهت جلو گیری از چرخش .
  • سیستم پروتزی جمع و جور و قابل کنترل .
  • شکل استوانه ای مخروطی ایمپلنت
  • سطح اتصال آزمایش شده osseo-connect
  • رزوه های فشرده عمیق Self-tap
  • پایداری اولیه با سطح بسیار بالا
  • پروتکل های جراحی یکسان