PROSTHETICS

 BioHPP copaSKY

ترمیم های CAD/CAM copaSKY

سیستم های باز دیجیتال

همه چیز برای گردش کار دیجیتال در سیستم های باز CAD/CAM:
اسکن بدن
آنالوگ ایمپلنت برای مدل های چاپی
پیش ساخته تیتانیوم برای اباتمنت های سفارشی
پیش ساخته BioHPP برای اباتمنت های سفارشی
پایه تیتانیومی برای تکیه گاه های سرامیکی

اباتمنت copaSKY uni.cone

اباتمنت کوتاه copaSKY uni.con از اکستنشن های حیاتی بیومکانیکی در ترمیم های سریع و ثابت SKY جلوگیری می کند.

اجزای پروتز ثانویه برای اباتمنت uni.cone SKY و اباتمنت uni.cone copaSKY یکسان است.

تکیه گاه copaSKY برای پل ها و میله ها

تکیه گاه پل copaSKY یک اباتمنت غیر درگیر است. اتصال مخروطی مسطح این اجازه می دهد تا زاویه 20 درجه بین دو ایمپلنت جبران شود. بنابراین بیشتر بریج ها را می توان از قبل در آزمایشگاه دندانپزشکی سیمان کرد.

ترمیم را می توان به راحتی جاسازی کرد و با پیچ های اکلوزال ثابت کرد. اتصال مخروطی طولانی، نیروهای جانبی و اکلوزال را مستقیماً در سوپرا میسازد به داخل ایمپلنت منتقل می کند. بنابراین پیچ را در برابر شل شدن و شکستگی محافظت میکند.

نتایج زیبایی شناختی بالا با شخصی سازی آسان اباتمنت درآزمایشگاه                                                                 

قالب گیری آسان و دقیق از ایمپلنت های زاویه دار
وتکیه گاه جبران زاویه می کند.

آسان، سریع و زیبا وهمچنین بسیار مقرون به صرفه است زیرا اباتمنت قالب نیز اباتمنت قطعی است

copaSKY
THE ULTRA SHORT IMPLANT