ابزار های بایو جنسیس

 

ابزار های بایو جنسیس در اروم دنتال

ابزار‌ها

ابزار های بایو جنسیس در اروم دنتال

کیت جراحی رگولار بایو جنسیس
کیت جراحی پیشرفته بایو جنسیس
کیت جراحی کامل بایو جنسیس
کیت جراحی پلاسما در اروم دنتال
سیستم اکتیواسیون ایمپلنت با پلاسما