Narrow SKY

narrowSKY

ایمپلنتی برای ترمیم تک دندان در شکاف‌های باریک یا ترمیم بریج در فک‌های به شدت آتروفی شده است.سطح narrow SKYدارای طراحی مشابه با blueSKY است، بنابراین به صورت همسان درج شده است و به دلیل پلتفرم یکسان  تمام اباتمنت های سیستم ایمپلنت SKY را دارا می باشد.

طراحی سطح


سطح بلاست شده


سطح اچ شده
سطح ماشین کاری شده

سطح بلاست شده شرایط را برای چسبندگی استئوبلاست ها و یک پارچگی سریع استخوان فراهم میکند .


بخش اچ شده شرایط استخوان ها و بافت نرم را برای سازگاری فراهم میکند .ریز شیارهای افقی از اتصال بافت همبند پشتیبانی می کنند

The implant

موقعیت ایمپلنت

ایزوکریستال

 

قطر

3.5 mm

کاربرد

برای شکاف های باریک تک دندانی
و فک های آتروفی شده

مواد

TitanGrade 4, KV

SKY PROTHETICS