قطعات ایمپلنت بردنت

بازسازی فوری ایمپلنت 

تکیه گاه پل اسکای سریع و ثابت و پیچ دار

خط زیبایی SKY

SKY esthetic line M